Fényeslitkei Református Egyházközség

Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. (Zsoltár 119,105)

Hétfőtől péntekig

19 órától evangélizáció a templomban: “Az igaz ember hitből él”

Takaró Károly ny. tábori püspök, a Kelenföldi Református Egyházközség lelkipásztorának szolgálatával.

Nagytiszteleletű úr Kondor Katalinnal beszélget életéről, szolgálatáról: