Fényeslitkei Református Egyházközség

Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. (Zsoltár 119,105)

A Fényeslitkei Református Egyházközség intézményének épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-5.5.0/B/12-2013-0046)
A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-5.5.0/B/12-2013-0046 azonosítószámú pályázata keretében 93 336 897,- Forint támogatás segíti annak a projektnek az eredményes megvalósulását, mely során a Fényeslitkei Református Egyházközség Idősek Otthonának energetikai korszerűsítése valósult meg.
A KEOP-2012-5.5.0/B konstrukcióban kiírt pályázat célja „összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, kiemelt hangsúlyt fektetve az energiahatékonyságra és az energiatakarékosságra.
Az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja, hogy a statisztikai adatok szerint a hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban.
Jelen konstrukció hozzájárul az épületek energiatakarékosság, – hatékonyság és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában”.
A projekt előkészítésének részeként megvalósult az energetikai audithoz szükséges adminisztratív feladatok ellátása, az épület műszaki, gépészeti, és energetikai állapotának felmérése, a felmérési tervek elkészítése, hatósági állásfoglalások beszerzése, az épület energetikai besorolásához szükséges fogyasztási adatok elemzése.
A kivitelezés 2014. július 7-én vette kezdetét a munkaterület átáradásával és az építési napló megnyitásával, a készre jelentés 2014. december 5-én történt meg, a teljes körű, hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételre 2014. december 10-én került sor.
Az energetikai korszerűsítés keretében megvalósult az Idősek Otthona (4621 Fényeslitke, Petőfi utca 27.) hőszigetelése, biomassza kazán beszerelése, a szabályozhatóság kialakítása, napelemes és napkollektoros rendszer telepítése, a használati melegvíz rendszer és a világítás korszerűsítése.
A hiány és hibamentes, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően megtörtént a megvalósult állapotra vonatkozó auditjelentés elkészítése, és a megvalósult állapot tanúsítása.
Fényeslitkei Református Egyházközség ünnepélyes keretek között ismertette a sikeres projekt eredményeit, és adta át a fejlesztéssel megújult Idősek Otthonát.

 http://palyazat.gov.hu/ 

Fotódokumentáció ITT

vagy:

eu_logo_szines

USZT_logo_cmyk

MM_logo_magyar_cmyk