Fényeslitkei Református Egyházközség

Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. (Zsoltár 119,105)


Idősek otthona | Nappali ellátás | Szociális étkeztetés | Támogató szolgálat | Házi segítségnyújtás

A szociális étkeztetést 2008 óta végezzük. Igyekszünk azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

A szolgáltatás a községünk területén élőkre, valamint az életvitelszerűen itt tartózkodókra terjed ki. Jelenleg 95 fő részesül szociális étkeztetésben. A szolgáltatás az év minden napján igénybe vehető.

Térítési díja: bruttó 350Ft/ebéd

Az étel kiszállítása a Szolgáltató Központ által erre a célra biztosított gépjárművel történik.

A szolgáltatás felől érdeklődni a következő számon lehet: 45/547-004