Fényeslitkei Református Egyházközség

Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. (Zsoltár 119,105)


Idősek otthona | Nappali ellátás | Szociális étkeztetés | Támogató szolgálat | Házi segítségnyújtás

Szolgáltató Központunk a házi segítségnyújtás keretében saját otthonukban szeretne támogatást nyújtani azoknak, akik szociális helyzetük és egészségi állapotuk miatt erre szorulnak, és a szolgáltatást igénybe kívánják venni. Szakképzett és lelkes gondozónők fáradoznak azon, hogy a rászorulók otthonában annyi segítséget nyújtsanak, amennyi az önálló életvezetés megterhelés nélküli folytatásához elégséges és szükséges. A gondozás elemeit a rászoruló egyéni sajátosságai és szükségletei határozzák meg. Tevékenységeikről gondozási naplót vezetnek.

A házi segítségnyújtást igénybe vehetik mindazon idősek, betegek, akik bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak, vagy önmaguk ellátásáról átmenetileg vagy tartósan nem tudnak gondoskodni.

Gondozási tevékenységeink közé tartozik többek között:

– ápolási, gondozási feladatok ellátása

– segítségnyújtás a higiénia megtartásában

– közreműködés a háztartás vitelében

– kapcsolattartás a háziorvossal

– érdekvédelemmel kapcsolatos tevékenységek

– ágyhoz kötött beteg gondozását ellátó hozzátartozó tehermentesítése, a betegellátást segítő technikák megtanítása, tanácsadás stb.

Presbitériumunk, mint intézményfenntartó úgy határozott, hogy az ellátásért térítési díjat nem kérünk.

A szolgáltatás felől érdeklődni a következő számon lehet: 45/547-004