Fényeslitkei Református Egyházközség

Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. (Zsoltár 119,105)

Ókori mítoszok, jelenkori mesék bíztatják a mindenkorok emberét, hogy létezik egy hely, egy forrás, ahol minden betegségre létezik orvosság. Gyógyító víz, amely halhatatlanságot ad. Közösségünknek egész másfajta orvosságot ajánlunk. Azzal az evangéliumi üzenettel hívogatjuk embertársainkat, amely szó oly sok embernek adott már igazi testi-lelki gyógyulást a világ történetében.

Hitünk szerint egyedül Jézus Krisztusnak adatott ezen a földön olyan hatalom, amely emberi értelmet meghaladó módon képes megigazítani, rendbe tenni, és meggyógyítani összetört életeket, kicsikét és nagyokét:

„Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Monda néki az asszony: Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam…” (János evangéliuma)

Hisszük, hogy a bibliai samáriai asszony példáján keresztül oly sok embertársunk tud szükségére megoldást találni. Hisszük, hogy csak a hit erejével lehet tökéletes gyógyulása emberi kapcsolatainknak. Igyekszünk olyan házaspárok meghívásával gazdagítani ezeket az estéket, akik személyes életükben, nemegyszer a válás szélén tapasztalták meg a hit megújító erejét. Akik Isten kegyelméből nemcsak megújult házassággal, hanem megújult élettel gazdagodtak. A személyes bizonyságtételek mellett tanácsadói, tanítói vonatkozásai is lesznek az esti alkalmaknak.

Friderikusz Nándor