Fényeslitkei Református Egyházközség

Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. (Zsoltár 119,105)

sárga póló 1A reformáció 500. évfordulójára készített pólókra tervezett gyülekezeti logó rövid ismertetőjét olvashatják az
alábbiakban.
Az öt sola öt latin kifejezés, melyek a reformáció alatt jelentek meg, és összefoglalják a reformátorok alapvető
teológiai gondolkodását. Luther azt akarta elérni, hogy az egyház ismerje fel és ismerje el azt, hogy Isten kijelentésének egyetlen forrása van: a Szentírás – Sola Scriptura.
Üdvösségünk csak egy módon lehet: Istentől ingyen, minden érdemünk nélkül, röviden: egyedül kegyelemből – Sola gratia. Az üdvösség/örök élet nem a hit és/vagy jó cselekedet által lehetséges, hanem egyedül hit által – Sola fide.
Hitünk alapja pedig egyedül Krisztus, aki az egyetlen közbenjáró Isten és ember között – Solus Christus.
Kálvin pedig vallotta, hogy az emberi élet célja a földön egyedül Isten dicsőségének sárga póló hátaszolgálata. Isten minden hívő gyermeke, azért van a világon, hogy Isten dicsőségére éljen, és a világ az ő élete által áldást nyerjen – egyedül Istené a dicsőség – Soli Deo Gloria!

Hogyan jelennek meg ezek a gondolatok a grafikában?

A hajó egyházunkat jelképezi.
Ahhoz hogy megmaradjon hullámok, viharok között, / Luther szavaival: az egyház a hívők közössége legyen/, szüksége van megfelelő, erős és biztonságos árbocra, ami Jézus váltsághalálára mutat – ezt jelzi középen a kereszt. SOLUS CHRISTUS
A horgony is fontos hajótartozék – a hitünket jelképezi. Ahogy a hajót képes szilárdan rögzíteni, a Zsidókhoz írt levél 6. részének 19. verse arra emlékeztet, hogy Krisztusban van a lelkünknek biztos és erős horgonya. Hívő emberként arra hívattunk, hogy életünket mindig abba a nagy üdvösségbe horgonyozzuk le, melyet Isten Jézus Krisztusban adott számunkra. SOLA FIDE
A szív mögött az a kegyelem áll, amelyet Isten az ő gyermekei felé gyakorol. Ebben a kegyelemben, az ő „szívében” minden elveszett ember otthonra talál, de ezt is csak Jézus Krisztus váltsága által kaphatjuk meg. SOLA GRATIA
A hajó oldalára rajzolt könyv a Szentírást jelöli, ami hitünk alapja, egyházunk ismertetőjele. Ahogy egy hajó is magán viseli a nevét, egyházunk megkülönböztető jele, hogy egyedül a Bibliát tekintjük Isten szavának. SOLA SCRIPTURA
A reformáció óta eltelt 500 évért pedig egyedül Istené a dicsőség, ahogy mi, gyülekezeti tagok is minden napunkért hálát adva elmondhatjuk: SOLI DEO GLORIA!
Friderikusz Nándorné