Fényeslitkei Református Egyházközség

Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. (Zsoltár 119,105)

DSC055882013-ban lesz 450 éve, hogy nyomtatásban megjelent reformátor elődeink munkája, a Heidelbergi Káté. Gyülekezetünk is úgy gondolta, hogy készülve az évfordulóra, részt vállal az igei hagyományőrzés feladatában, ezzel reformátoraink nyomába lépve kifejezzük a hitvallásunknak, az utókornak átadandó szükségességét.

2012 január végétől folytak a vasárnapi felolvasások, s a hitvallás szövegéhez illő igemagyarázatok a gyülekezetben. Szintén a káté üzenetének megőrzését, átadását fejezi ki, hogy gyermekek teszik fel a kérdést, és szüleik, nagyszüleik, vagy keresztszüleik válaszolnak rá.

Adja meg az Úr a bátorságot és a bölcsességet valamennyiünknek, hogy ne csak a vasárnapi alkalmakon, hanem a hétköznapokban is éljünk, gondolkodjunk és cselekedjünk igeszerűen, úgy ahogy az a Biblia alapján, a Heidelbergi Kátéban is megfogalmazódik.

Could not parse XML from YouTube