Fényeslitkei Református Egyházközség

Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. (Zsoltár 119,105)

A presbitérium végzi az egyházközség irányítását, melynek tagjai Istenre figyelve igyekeznek bölcs döntéseket hozni, melyek a gyülekezet lelki és anyagi épülését szolgálják. Nagy örömünkre szolgál, hogy valamennyi presbiterünk a férfiak sorából kerül ki, akik egyetértésben igyekeznek a rájuk bízott javakkal Isten dicsőségére sáfárkodni. A presbiterek és a pótpresbiterek száma: 30.

A presbiterek névsora:

                  T. Gyüre István gondnok

Balogh Sándor,

Czérna Mihály,

Csonka Lajos,

Dr. Szabó Ferenc,

Friderikusz Nándor,

G. Márta József,

Gyüre Béla,

Gyüre Lajos,

H. Márta Ferenc,

ifj. T. Gyüre István,

K. Gyüre József,

K. Márta István,

Kántor József,

Kovács Ferenc,

Márta Zoltán,

Nagy Sándor,

Pogai Gábor,

S. Gyüre István,

S. Nagy András,

Széles András Kossuth u.,

Széles Károly,

Széles P. András,

T. Gyüre Béla,

T. Gyüre István

               Pótpresbiterek:

Széles András Árpád u. 12.

Csonka Sándor

Széles Bertalan