Fényeslitkei Református Egyházközség

Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. (Zsoltár 119,105)

Állandó alkalmaink:

Reggeli áhítatok minden reggel 8:30-tól az Idősek Otthonában

Vasárnap   9:00 – Istentisztelet az Idősek Otthonában

Vasárnap 10:45 – Istentisztelet a templomban

Vasárnap 10:45 – Gyermek istentisztelet a parókián

Hétfő      18:00 – Házi bibliaóra Friderikusz Lászlónénál

Úrvacsorai alkalmak:

– Karácsonykor

– Böjtfő vasárnapján

– Húsvétkor

– Pünkösdkor

– Új kenyér ünnepén

– Új borra való hálaadáskor