Fényeslitkei Református Egyházközség

Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. (Zsoltár 119,105)

A családi hetünk vendégei

Dr. Szarka Miklós

A Református Missziói Központ Házasság- és Családsegítő Szolgálatának vezetője. Nyugalmazott református lelkész, pár és családterapeuta , klinikai lelkigondozó. Teológiai tanulmányait 1964-ben fejezte be a Budapesti Református Teológiai Akadémián. A skót református egyház ösztöndíjasaként Edinburghban tanult tovább. Rövid ideig pszichátriai ápoló volt az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben. 1965-1991 között több budapesti gyülekezet lelkésze, majd Alsónémediben, végül Bián szolgál. 1991-től a Református Házasság-és Családsegítő Szolgálat szervezője, munkatársa, vezetője. 1995-től a Bethesda Kórház gyermek neurológiai osztályán speciális feladatokat lát el. 1997-1999 között Berlinben pár-és családterapeuta képesítést szerez. 2002-ben egyik alapítója volt a Semmelweis Egyetem pasztoralpszichológiai képzésének. Feleségével, Darvas Gyopárral negyven éve házasok, négy gyermekük, három unokájuk van.

 

Mózes Áron és Mózes Áronné Zsuzsi

Mózes Áron (55) vezetési tanácsadóként elsősorban oktatási és szociális intézmények fejlesztésével, illetve gyülekezetek építésének támogatásával foglalkozik. Oktat a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen intézményfejlesztéshez, gyülekezetépítéshez tartozó tárgyakat. Felesége Mózes Áronné Zsuzsi (49) tanító-hitoktató a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában. Négy felnőtt fiuk van. A Bibliai Házassággondozó Szolgálat munkatársai 20 éve, Áron a gyülekezeti házas csoport vezető képzés vezetője. A házasság, család kérdéskörében évek óta tartanak előadásokat gyülekezetekben, vezetnek csoportokat nyári heteken, saját gyülekezetükben, a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközségben.

 

Miklya Zsolt és Miklya Luzsányi Mónika

Író- költő házaspár. Mónika így vall életútjáról: „Ha megkérdezik tőlem, hogyan lettem íróvá, mindig azt
válaszolom: a gyerekeink miatt. Férjemmel, Miklya Zsolttal a tanítványainknak kezdtünk el tankönyveket, hitoktatói segédanyagokat szerkeszteni, hogy élményszerűbbé tegyük az oktatást, saját gyermekeink pedig a mesék, versek, regények megírására ösztönöztek. Huszonöt éves házasság és másfél évtizedes alkotómunka eredményeként több,  mint huszonöt gyermekkötetünk jelent meg, számos hitoktatói-, pedagógiai segédanyagot, és társasjátékot adtak ki tőlünk, s több szakmai díjban is részesültünk. Ám a legbüszkébbek nem a sikereinkre,  díjainkra, könyveinkre vagyunk, hanem a gyermekeinkre: Annára, Eszterre, Atillára, Emesére és Csanádra, s immár első unokánkra is, Kristófra.”

Zsoltól – aki mind versben, mind prózában járatos-, egyszer megkérdezték, hogy  „Kit tekint nonplusultrának a magyar gyermekirodalomba és a világirodalomban?” Válasza: A bibliai Jób könyvében olvassuk ezt (38,11), amikor Isten arról beszél, hogy határt szabott a tengernek. A part az a természetes határ, ahol tenger és szárazföld találkozik. És bár az apály-dagály miatt a part is állandóan változik, mégis van, amin nem juthat túl a tenger, ami számára felülmúlhatatlan. Szerintem kevesen tudják, hogy a kérdésben feltett “non plus ultra” latin kifejezés ebből a jóbi igéből származik, jelentése: ennél nem tovább, ez utolérhetetlen. Számomra a világirodalomban és az emberi létben a Biblia ilyen “nincstovább”, amin túl még a képzelet is legfeljebb sejthet valamit, mert minden, amit csak képzelni tudunk, a Biblia partjain innen található. Számomra Isten beszéde át- meg átjárja ezt a világot, szüntelen jelen van, felbukkan a gondolataimban, mert Isten a legnagyobb gondolatbeszélgető.”
Napraforgók Játszóház

Lazsádi Ákos vallástanár csapatáról a legjobb, ha gyülekezeti lelkészének vallomását közöljük:

„Nagy örömmel üdvözlöm a Napraforgók Játszóház új kezdeményezést. Lazsádi Ákos gyülekezetünk vallástanára és személye garancia számomra két dologban is: Egyik, hogy ötletes, fantáziadús, életes a program. A másik, hogy ő Jézus Krisztus evangéliumának örvendező hirdetője és a játékban nem sikkad el a lényeg. – Erre a kettőre nagy szükség van gyülekezetekben, iskolákban. Mit ér az evangéliumhirdetésünk, ha unalmasan, egyhangúan adjuk elő?! De mit ér az ötletes játszóház, ha közben Jézus Krisztus jelenléte, igéje nem érintheti meg a gyermekeket, ifjakat?! – Bizonyos vagyok abban, hogy aki őket meghívja, számíthat sok élményre és fiatalos evangélium-átadásra. Áldást kívánok erre az új műfajra!”

Végh Tamás (református lelkipásztor – Budapest-Fasor)

Tavalyi családi hetünk vendége, Dr. Molnár Róbert Kübekháza polgármestere is jó szívvel ajánlja őket:

Hálával ajánlom Lazsádi Ákos barátomék, és a Napraforgók szolgálatát mindenkinek. Magával ragadott lelkes Isten-szolgálatuk. Ilyen jeleknek kell lennünk nekünk is a társadalmunk számára, hogy ebben a mai sötétben sokak számára felragyoghasson az égi Világosság. Szüksége van országunknak olyan jó példákra, mint amilyen az általuk létrehozott Napraforgók Játszóház is.”

Dr. Molnár Róbert (polgármester – Kübekháza)
Continental Singers

 A Continental Singers neve az egyik leghíresebb és legrégibb nevek közé tartozik a magyar modern keresztény zenei életben. Zenéjük komoly mondanivalót hordoz, változatos stílusokban, s szokatlanul igényes zenei köntösbe öltöztetve. Több mint 25 éve végzi különleges zenei misszióját a miskolci csapat. Szolgálatuk érdekessége, hogy minden évben újraszerveződik az együttes. Alapos válogatás, meghallgatások után, tehetséges jó hangú fiatal énekesekkel indul országjáró turnéjuk. Az egész előadásuk, dalaik szövege Jézus Krisztus megváltói művét, Isten csodálatos lényét hangsúlyozza. Céljuk, hogy megszólítsák, ha kell, felrázzák a világot: Isten kapcsolatot keres az emberrel, és a legnagyobb mélységben is szeretettel fordul felénk.

Az együttes 2010-ben ünnepelte 25 éves jubileumát, melynek keretében régi és az új tagok szimfonikus zenekar kíséretében a Művészetek Palotájában adtak nagyszabású, értékes zenei és lelki élményt az érdeklődőnek.

„HAJNALCSILLAG” Keresztyén Ifjúsági Együttes

A Hajnalcsillag együttest 2002 júliusában alapította meg a Beregszászi Református Gyülekezet néhány ifjú tagja. Céljuk: Isten szeretetét sugározni a maguk módján: dallamba zárt dicséretekkel. Énekek segítségével hirdetni a remény nélkül élőknek: Jézus él!

Az együttes elnevezésének kettős célja van. Egyrészt Jézusra utal, aki Hajnalcsillagként érkezett a bűn sötétjében élő világba, s utat nyitott számunkra az Isten országa felé. Másrészt az együttes tagjai szeretnék az emberek közé vinni ezt a fényt, reményt adni a reménytelenségben, célt, értelmet mutatni elsősorban a fiataloknak, és mindazoknak, akik hallgatják a dalokat. Többnyire az ismert és kevésbé ismert ifjúsági énekeket dolgozzák fel, melyeknek egy része angol eredetű, de számos mai magyar énekszerző dalát is megszólaltatják. Előadásukban elsősorban a szöveg kap hangsúlyt, nem a ritmus. A dalok összekötő szövegei többnyire versrészletek, idézetek vagy személyes bizonyságtételek.