Fényeslitkei Református Egyházközség

Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. (Zsoltár 119,105)

Isten kegyelméből újra hívogatunk mindenkit a már évről-évre hagyományosan megrendezésre kerülő Családi hetünkre. A visszajelzések alapján tudom, hogy sokan már nagy várakozásokkal készülnek erre a hétre, amely minden nyáron felüdülést hoz a mi lelkünknek. Egyaránt várjuk a gyerekeket és a felnőtteket, szülőket és nagyszülőket, az anyukákat és az édesapákat.

Hiszen a hit egy vándorút, ehhez kapcsolódik, erre épül a gyermekek számára készített munkaanyag, amely Ábrahám történetét dolgozza fel. Isten elhívja őt egy pogány környezetből, szokásokból és ő engedelmeskedik.Az édesapákat, akikre igyekszünk még nagyobb figyelmet szentelni. Az esti alkalmak előadói valamennyien férfiak, és az előadás kifejezetten ő róluk és fiainkról szól. Szolgálattevőink közül hárman érkeznek a szomszédos Kárpátaljáról, ezzel is igyekszünk a határainkon átnyúló református egységet munkálni, hiszen valamennyien Isten gyermekei vagyunk. Őket is ugyanazok a kérdések foglalkoztatják, mint minket. Ők is velünk együtt járják a hit útját.

A hit vándorútján sok nehézséggel kell szembenéznie, sok minden változik benne, és körülötte, csak egy valaki nem: az őt elhívó és őt végtelen szeretettel és türelemmel formáló hűséges Isten! Induljunk el, keljünk útra valamennyien, ahogyan Ábrahám együtt vándorolt családjával és jöjjünk el az Úr házába, a templom kertjébe és készítsük el szívünket az Istennel való találkozásra.

Istennel ma is lehet találkozni, lehetnek csodálatos Isten élményeink, ha engedelmeskedünk hívó szavának. Mint ahogy Isten kiválasztotta és elhívta Ábrahámot erre az útra, úgy ma is készen áll, hogy minket útba igazítson. Ezért ne a körülményeket, ne az akadályokat nézzük, ne gátoljon se az eső, se a hőség, hanem a hét alkalmain keresztül keressük Isten akaratát.

Kedves Testvérem! Hidd el, Isten téged is kiválasztott, hív magához és örökkévaló szeretettel szeret téged, azt szeretné, ha földi vándorutunk végén valamennyien a mennyei ígéret földjére érkeznénk.

Készülődjünk erre a hétre lelkiekben és minden este 7 órától pedig induljunk el színe elébe, másokat is hívogatva! Remélem, találkozunk!

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk:

                 Bezzegh Gáborné

                        lelkipásztor